dilluns, 16 de novembre de 2015

Gozos de santa Inés de Asís, la seva festa és el dia 16 de novembre

Uns altres goigs de santa Agnès, de santa Margarida,
de santa Gertrudis, de sant Rufí i de sant Edmond
que fan també la seva festa avui,
 els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador