dissabte, 26 de novembre de 2016

Gozos a los Desposorios de Nuestra Senyora con san José, la seva festa és el dia 26 de novembre

Uns altres goigs del Desposoris, i dels sants Amador, Conrad i Lleonard,
que fan també la seva festa avui,
 els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador