dimarts, 23 de gener de 2018

Gozos a san Ildefonso de Toledo, la seva festa és el dia 23 de gener.

Uns altres goigs de sant Ildefons i dels sants Joan Almoïner, Agatàngel i Francesc Gil, 
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador