dijous, 23 d’agost de 2018

Gozos a santa Rosa de Lima.

Uns altres goigs de santa Rosa i dels sants Felip Benicio i Fructuosa,
que fan també la seva festa avui, 
el podeu veure en aquest blog tot consultant un cercador.