dimecres, 19 de desembre de 2018

Gozos del beato Guillermo, venerat a la Conreria, la seva festa és el dia 19 de desembre.

Uns altres goigs de sant Urbà i de sant Nemesi, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador