dilluns, 11 de març de 2019

Gozos de san Eulogio, la seva festa és el dia 11 de març.

Uns altres goigs a sant Constantí i a santa Àurea, que fan també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador