dijous, 11 d’abril de 2019

Gozos de san León, papa, imprès a Sant Gervasi, la seva festa és el dia 11 d'abril

Uns altres goigs de sant Lleó, i de sant Estanislao i Isaac, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador