divendres, 6 de setembre de 2019

Gozos de san Eleuterio, abat, la seva festa és el dia 6 de setembre.

Uns altres goigs de santa Lambània, que fa també la seva festa avui, 
els podeu veureen aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador.