divendres, 21 d’agost de 2020

Goigs de sant Joan, mercader i confessor, la seva festa és el dia 21 d'agost.

Uns altres goigs dels sants Pius X i Privat,
que fan també la seva festa avui, els podeu veure
en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador