dimarts, 16 de març de 2021

Goigs de sant Heribert, venerat a Colonia, la seva festa és el dia 16 de març.

Altres goigs a sant Julià i sant Agapit, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador