dilluns, 13 de setembre de 2021

Gozos de san Juan Crisóstomo, la seva festa és també el dia 13 de setembre.

Uns altres goigs de sant Joan Crisòstom, i de sant Colomb, del venerable Amadeu de Núria, de sant Cayo i san Felip M'artir, 
 que fan també la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador