divendres, 18 de febrer de 2022

Goigs de sant Heladi, venerat a Toledo, la seva festa és el dia 18 de febrer.

Uns altres goigs a santa Bernadeta i a sant Simeó, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador