dimarts, 21 de juny de 2022

Goigs de sant Patllari o Palladi, venerat a Camprodon, la seva festa és el dia 21 de juny.

Uns altres goigs de sant Patllari i dels sants Lluís Gonzaga, Ramon de Roda i Demètria,
que fan també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.