divendres, 12 d’agost de 2022

Gozos de santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, la seva festa és el dia 12 d'agost.

Uns altres goigs de santa Joana Francesca Chantal i de sant Julià 
els podeu veureen aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador