dimarts, 6 de setembre del 2022

Gozos de san Eugenio, obispo y confesor. Venerat a Albí, la seva festivitat és el dia 6 de setembre.

Uns altres goigs de sant Eleuteri, i de santa Limbània, que fan també la seva festa avui, 
els podeu veureen aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador.