dimecres, 5 d’octubre de 2022

Gozos de santa Gala, vídua Romana, la seva festa era el dia 5 d'octubre. (Ara és el 6 d'abril)

Uns altres goigs als sants Plàcid, Atilà i Froilà,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador