dijous, 24 de novembre de 2022

Gozos de san Crisógono, màrtir, la seva festa és el dia 24 de novembre.

Uns altres goigs de santa Flora i de santa Crescència, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador