dilluns, 6 de febrer del 2023

Goigs de santa Dorotea, venerada a Barcelona, la seva festivitat és el dia 6 de febrer.

Altres goigs de santa Dorotea, de sant Plàcid, de sant Gregori, i de sant Nonit, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.