dimecres, 3 d’abril del 2024

Goigs de Sant Josep l'Himnògraf, "dels Pares Pare,/ trobador dels sants del cel" que diuen aquests goigs. La seva festivitat és el dia 3 d'abril..

Altres goigs de sant Josep l'Himnògraf i de sant Sixte I, papa, que fa també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador