dimecres, 12 de juny del 2024

Gozos del glorioso S. Onofre, cuya imagen fue pintada por manos de Angeles. La seva festivitat és el dia 12 de juny.

Uns altres goigs de sant Onofre, i de santa Maria Rosa Molas i de sant Olímpio, 
que fan també la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.