divendres, 13 de setembre de 2019

Gozos de san Cayo, el centurión, la seva festa és el dia 13 de setembre.

Altres goigs de sant Colomb, de sant Joan Crisòstom i d'Amadeu de Núria,
que fan també la seva festa avui,  
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador