dijous, 11 de març de 2021

Gozos de san Constancio, venerat a Olot, la seva festa és el dia 11 de març.

Uns altres goigs de sant Constanci, de sant Eulogi i de santa Aúrea, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom al cercador