dijous, 11 d’agost de 2011

Gozos de santa Clara, la seva festa és el dia 11 d'agost

Uns altres goigs de santa Clara els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador