dimarts, 23 d’agost de 2011

Gozos de santa Rosa de Lima, la seva festa és el dia 23 d'agost

Uns altres goigs a santa Rosa els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador