dilluns, 12 de novembre de 2012

Gozos de san Millán de la Cogulla, la seva festa és el dia 11 de noembre

Uns altres goigs de sant Millan, i dels sants Màrtirs de Mura que celebren també
la seva festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador