dimarts, 13 de novembre de 2012

Gozos a san Diego de Alcalà, la seva festa és el dia 13 de novembre

Uns altres goigs dels sants Leandre, Homobono,i Estanislau, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador