divendres, 23 d’agost de 2013

Gozos de santa Rosa de Lima, la seva festa és el dia 23 d'agost

Uns altres goigs de santa Rosa els podeu veure en
aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador