dilluns, 26 d’agost de 2013

Gozos de santa Teresa Jornet, la seva festa és el dia 26 d'agost

Uns altres goigs de santa Teresa Jornet, i de sant Ireneu que fa també la seva festa
avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador