dissabte, 2 de novembre de 2013

Dolorosos sentiments de les ànimes del purgatori, la seva evocació és el dia 2 de novembre

Uns altres goigs a les Ànimes del purgatori  els podeu veure 
en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador