dimarts, 12 de novembre de 2013

Gozos de san Nilo, la seva festa és ara el dia 12 de novembre

Uns altres goigs de sant Millan, o dels sants màrtirs de Mura, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador