dilluns, 19 de maig de 2014

Goigs de sant Iared, la seva festa és el dia 19 de maig

Uns altres goigs de sant Francesc Coll, sant Iu i sant Pere Celestí, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador