dissabte, 3 de maig de 2014

Goigs a la invenció de la santa Creu, la seva festa és el dia 3 de maig

Uns altres goigs a la santa Creu, i a sant Felip i sant Jaume el Menor que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador