dissabte, 28 de juliol de 2018

Goigs de sant Víctor, venerat a Vallcebre, la seva festa és el dia 28 de juliol.

Altres goigs a santa Caterina Thomàs i dels sants Nazari i Cels, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador