dissabte, 21 de juliol de 2018

Gozos de santa Pràxedes, la seva festa és el dia 21 de juliol.

Altres goigs de santa Pràxedes i de sant Daniel i de sant Llorenç de Brindisi, que fan també la seva 
festivitat avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador