dimarts, 22 d’octubre de 2019

Goigs de Nostra Senyora del Coral, venerad a Prats de Molló, la seva festa és el dia 22 d'octubre.

Uns altres goigs a santa Maria del Coral, i a santa Salomé que fa la festa també avui, els podeu veure 
en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador.