dijous, 3 d’octubre de 2019

Gozos a san Francisco de Borja, la seva festa és el dia 3 d'octubre.

Altres goigs a sant Francesc de Borja, sant Saturi i sant Grau, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador