dimarts, 4 de febrer de 2020

Goigs de sant Rembert, venerat a Hamburg, la seva festa és el dia 4 de febrer.

Uns altres goigs de santa Joana de Valois, Verònica, Josep Leonissa, Rembert i Joan de Brito,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador