dilluns, 10 de febrer de 2020

Goigs de santa Escolàstica, venerada a Vic, la seva festa és el dia 10 de febrer.

Altres goigs de santa Escolàstica i de santa Sotera
que fa també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador