dimarts, 28 d’abril de 2020

Gozos de los santos esposos Vidal y Valeria, padres de san Gervasio y Protasio, la seva festa és el dia 28 d'abril.

Uns altres goigs a sant Prudenci,  Luquesi i a santa Teodora, que fan també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador