dimarts, 7 d’abril de 2020

Gozos de san Juan Bautista de La Salle, la seva festa és ara el dia 7 d'abril.

Uns altres goigs de sant Joan Baptista de La Salle, i de sant Donat que fa també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador.