dimarts, 19 de maig de 2020

Goigs al beat [ara sant] Francesc Coll, venerat a Gombrèn, la seva festa és el dia 19 de maig.

Uns altres goigs de sant Pere Celestí, sant Iared, sant Iu, sant Joan de Cetina i Pere de Dueñas, que fan també 
la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador