dimecres, 13 de maig de 2020

Gozos de san Pedro Regalado, la seva festa és el dia 13 de maig.

Altres goigs a la Verge de Fátima, a sant Pere Regalat i a sant Muç,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.