dijous, 10 de setembre de 2020

[Goigs al] beat Lluís Eixarch Bertran, la seva festa és també el dia 10 d'octubre.l dia

Uns goigs del beat Domènec de Castellet i de sant Nicolau Tolentí, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador