dijous, 17 de setembre de 2020

Goijs de... sant Francesch, venerat a Campos, la festa de la Impressió de les seves Llagues és el dia 17 de setembre.

Goigs de santa Coloma, Agatòlia i de sant Lambert que fa  també la seva festa
avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador