dimecres, 19 de maig de 2021

Goigs del beat [ara sant] Francesc Coll, venerat a Gombrén, la seva festa és el dia 19 de maig.

Altres goigs de sant Pere Celestí, sant Iared, sant Iu, sant Joan de Cetina i Pere de Dueñas, que fan també 
la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador