dimarts, 25 de maig de 2021

Gozos de santa Maria Magdalena de Pazzis, la seva festa és el dia 25 de maig.

Uns altres goigs de santa Magdalena, i de sant Beda i sant Urbà, que fan també lseva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador