dimecres, 16 de juny de 2021

Gozos cay Santa Lutgarda [en filipí o tagàlog], la seva festa és el dia 16 de juny.

Mariano Perfecto, "Gozos cay Santa Lutgarda", dins Novena sa mahimayá on nga Santa Lutgarda... Manila: Amigos del Pais, 1885, p. 7-9. Altres goigs de santa Lutgarda, de sant Benon i dels sants Quirçe i Julita , que fan també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador