dissabte, 19 de juny de 2021

Gozos de santa Juliana de Falconeri, fundadora de las Servitas, la seva festa és el dia 19 de juny.

Altres goigs dels sants Gervasi i Protasi, de sant Ursicini, de sant Guillem de Combret, 
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.