dijous, 15 de juliol de 2021

Goigs a sant Bonaventura, venerat a Igualada, la seva festa és el dia 15 de juliol.

Uns altres goigs de sant Bonaventura, i de sant Pompili que fa també la seva festa
avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador