dimecres, 14 de juliol de 2021

Gozos al beato Gaspar de Bono, venerat a València, la seva festa és el dia 14 de juliol.

Uns altres goigs de Gaspar de Bono i de sant Camil, que fa també la seva festa
avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador